Kategorie: Deník zuřivé účetní

O životě účetní (a účetnictví) zábavnou formou

Statistika

Nevím, kdo první vymyslel statistiku a rozhodně nehodlám otevírat svá skripta, abych to tam hledala. A ani nehodlám pátrat v chytré knize internet. V každém případě ten, co to vymyslel, tím dal zbraň do ruky šťouralům, kteří si myslí, že zaměstnaný člověk nezná větší rozkoš než vyplňovat nesrozumitelné tabulky, které vymyslel a evidenčním číslem opatřil …

Pokračovat ve čtení

Jednotná účetní pravidla skupiny

Jednotná účetní pravidla skupiny   Zaúčtuj lejstro, které jsi dostal, případně i to, které jsi nedostal. Chybějící data si domysli, hlavně to musí být správně! Buď programátorem. Předvídej, jaké myšlenkové pochody mají pracovníci RTS, a spolupracuj s nimi. S boží pomocí, kapkou alkoholu a mořem času dosáhneš v ideálním případě funkčnosti programu. Na vystavené doklady umísťuj senzor pohybu …

Pokračovat ve čtení

Kafe

Správný účetní doklad má být zmazaný od kafe. Tohle heslo vyznávám, a proto čas od času nějaký nese tytéž stopy.

Pokračovat ve čtení

Účetní cykly

V účtárně – ač se to nezdá – existuje obvykle zcela pravidelný koloběh, sestávající se ze základních dvou cyklů – malého, obvykle měsíčního – a velkého – obvykle ročního. Nehodlám zde vysvětlovat zákonitosti hospodářského roku, takže si prozatím s touhle definicí musíte vystačit.

Pokračovat ve čtení

Manažeři

Manažer je tvor velmi zvláštní. Já sama jej považuji za něco jako vývojovou odbočku, DNA vadu nebo vývojovou okliku. Je to tvor s velmi specifickými vlastnostmi, jako obvykle bývá absence žaludku, tvárnost páteře, úskočnost, schopnost vidět věci jen a jedině po svém a jistá spořivost.

Pokračovat ve čtení

Školení OZ

Školení je vždycky příležitostí objevit nové díry v nových zákonech, dovzdělat se a taky se trochu zasmát. Jeden z našich školitelů už je na to zvyklý. Dorazit školit účetní do firmy, jejíž proměnlivou strukturu mají problém sledovat i auditoři, obnáší to, že se setkáte s partou pološílených účetních,

Pokračovat ve čtení

Kruhový šanon

Každé povolání má svůj slang a každá kancelář má svoje nářečí. Slang se odvíjí obvykle od oboru, nářečí pro změnu od osadníků kanceláře. A tak s každým posunem z firmy do firmy přinášíte do nářečí kanceláře svoje vlastní výrazy a naopak zase přebíráte výrazy a slovní spojení původních obyvatel.

Pokračovat ve čtení

Holding

Účtárna je magické místo, kde se realita mísí s fikcí a zcela běžné malé věci nabývají neskutečných a obludných rozměrů.  Je to místo, kde se obvykle vyskytuje alespoň jedna účetní a jedno přechodně nefunkční PC, které se průběžně mění v černou skříňku, která transformuje informace, které jste do ní vložili, do dat, nad kterými žasnete nejenom vy, …

Pokračovat ve čtení