Únor 2014 archive

Školení OZ

Školení je vždycky příležitostí objevit nové díry v nových zákonech, dovzdělat se a taky se trochu zasmát. Jeden z našich školitelů už je na to zvyklý. Dorazit školit účetní do firmy, jejíž proměnlivou strukturu mají problém sledovat i auditoři, obnáší to, že se setkáte s partou pološílených účetních,

Continue reading

Makovice

Povídala makovice,
že by ráda maku více
na opium, na lítání…
Na to jsem jí řekla: Paní,
na to slačí slivovice!

Continue reading

Kos

Potkala jsem ráno kosa,
nadával, že je mu kosa.
Nedivím se, když ten kos
všudy všude chodí bos,
přimrzla mu k nohám rosa!

Continue reading

Mimina

Hádala se mimina,
jak se hrají domina.
Rozštípla to Jarka z Ktiše,
když vytáhla mámy biče.
Ta v tom jistě praxi má…

Continue reading

Lázeňský limerik

Dívka bez hany a bázně
navštívila místní lázně.
Avšak malý úspěch měla,
vyhozena byla zcela
kvůli nedostatku kázně

Continue reading

Kosa

Potkala jsem paní bosou
Pročpak v zimě chodí s kosou
Hlavu nesla pod paží
Prý že se tím vyváží
Když se z rána brouzdá rosou

Continue reading

Pějme píseň

Pějme píseň dokola
kdo z nás komu zavolá
A ten, kdo se přitom zasní,
použije mobil vlastní,
bude potom za vola

Continue reading

Zmatek

V tmavém šeru katakomb
Se krčí tisícovky lidí
Jedna je ve mně
A další v ostatních
Mám v sobě zmatek z předešlých dní

Continue reading

Kufrování s GPS

Nevím, kdo z vás si pamatuje rozhlasový pořad Kufrování s Dominem. Za dob socialismu mi pravidelně vyplňoval část víkendu, toulali se po republice (jinam se vlastně moc ani nesmělo) a původně pojem kufrování vyjadřoval vědomé toulky. Objevovali ne moc známé kouty naší země a plnili funkci veskrze prospěšnou, asi tak jako dnešní obdobný pořad televizní. A snad …

Continue reading

Neuspořádaná

Město je klidné
Je večer
Nikdo nespěchá
Věci prapodivné
Odvál čas
Zpátky do léta

Continue reading