Únor 2014 archive

Školení OZ

Školení je vždycky příležitostí objevit nové díry v nových zákonech, dovzdělat se a taky se trochu zasmát. Jeden z našich školitelů už je na to zvyklý. Dorazit školit účetní do firmy, jejíž proměnlivou strukturu mají problém sledovat i auditoři, obnáší to, že se setkáte s partou pološílených účetních,

Continue reading

Makovice

Povídala makovice, že by ráda maku více na opium, na lítání… Na to jsem jí řekla: Paní, na to slačí slivovice!

Continue reading

Kos

Potkala jsem ráno kosa, nadával, že je mu kosa. Nedivím se, když ten kos všudy všude chodí bos, přimrzla mu k nohám rosa!

Continue reading

Mimina

Hádala se mimina, jak se hrají domina. Rozštípla to Jarka z Ktiše, když vytáhla mámy biče. Ta v tom jistě praxi má…

Continue reading

Lázeňský limerik

Dívka bez hany a bázně navštívila místní lázně. Avšak malý úspěch měla, vyhozena byla zcela kvůli nedostatku kázně

Continue reading

Kosa

Potkala jsem paní bosou Pročpak v zimě chodí s kosou Hlavu nesla pod paží Prý že se tím vyváží Když se z rána brouzdá rosou

Continue reading

Pějme píseň

Pějme píseň dokola kdo z nás komu zavolá A ten, kdo se přitom zasní, použije mobil vlastní, bude potom za vola

Continue reading

Zmatek

V tmavém šeru katakomb Se krčí tisícovky lidí Jedna je ve mně A další v ostatních Mám v sobě zmatek z předešlých dní

Continue reading

Kufrování s GPS

Nevím, kdo z vás si pamatuje rozhlasový pořad Kufrování s Dominem. Za dob socialismu mi pravidelně vyplňoval část víkendu, toulali se po republice (jinam se vlastně moc ani nesmělo) a původně pojem kufrování vyjadřoval vědomé toulky. Objevovali ne moc známé kouty naší země a plnili funkci veskrze prospěšnou, asi tak jako dnešní obdobný pořad televizní. A snad …

Continue reading

Neuspořádaná

Město je klidné Je večer Nikdo nespěchá Věci prapodivné Odvál čas Zpátky do léta

Continue reading