Půlnoční

 
Za svitu měsíce
Hladím ti ramena
A nikdo netuší
Co pro mne znamená
Čas ve tvém náručí
A doba strávená
Uprostřed zmatení
Dvou lidských těl
Měsíc ti stříbří tvář
Když k tobě pokládám
Vlasy své na polštář
Když ztrácím hlavu
Pro štěstí na chvíli
Pro lásky slávu
Pro lásku schovanou
V nitru tvých očí
Ve chvíli, ve kterou
Hlava se točí
Když mi čas utíká
Klíčovou dirkou
A svíčka zažnutá
Před časem sirkou
Pomalu zhasíná
A ve tvé tváři
V očích dva plamínky září…

(Psáno 1995)

 

Lucerna

Lucerna

 

 

Napsat komentář

Your email address will not be published.

Doplňte chybějící číslo. (Fill in missing number.) Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.