Jednotná účetní pravidla skupiny

Jednotná účetní pravidla skupiny

 

 1. Zaúčtuj lejstro, které jsi dostal, případně i to, které jsi nedostal. Chybějící data si domysli, hlavně to musí být správně!
 2. Buď programátorem. Předvídej, jaké myšlenkové pochody mají pracovníci RTS, a spolupracuj s nimi. S boží pomocí, kapkou alkoholu a mořem času dosáhneš v ideálním případě funkčnosti programu.
 3. Na vystavené doklady umísťuj senzor pohybu s uvedením souřadnic. Některé nezodpovědné dokumenty mají tendenci se toulat a užívat si nepovolených prázdnin na stolech našich spolupracovníků.
 4. Všechny chyby na a v dokladech jsou dílem tvým, všechny pozitivní výsledky jsou zásluhou tvých nadřízených. Buď rád, že můžeš pracovat a učit se od tak neskonale inteligentních lidí.
 5. Předvídej, co po tobě chtějí. Účetní, která nepředvídá, nemá v naší skupině místo. Víc hlav, víc rozumu.
 6. Předem navrhni, v jaké kanceláři jsi ještě neseděl, až se bude vypracovávat další plán stěhování. Po každém stěhování svůj návrh aktualizuj. Každý, kdo do deseti let obejde celou budovu, dostane za odměnu výpověď, protože pracovník, který již dopodrobna zná svou kancelář, se nudí a jako takový nemůže pracovat dobře.
 7. Dostaneš-li termín splnění úkolu, vyděl ho dvěma a odečti týden. Jestliže ho v této lhůtě dokážeš splnit, věř, že ti nestrhnou z výplaty ušlý zisk, jelikož i tak jsi to odevzdal o týden později. Jestliže zní termín ihned – již teď je pozdě, je to tvůj problém, protože nesplňuješ pravidlo č.5. Modli se a možná obdržíš další důležitý úkol, kterým si můžeš napravit svou reputaci.
 8. Uč se internetové zkratky. FYI BTW AISI BYAM DBEYR!
 9. Konec pracovní doby není polehčující okolností. Je tvou chybou, že jsi práci nestihl ve své pracovní době. Můžeš si podat žádost o asistentku, ale hradit si ji budeš ze svého platu. Navíc musíš odvést firmě pronájem z plochy, kterou zabírá. Jestliže ti nadřízený volá ještě domů, ceň si toho, že má starost o využití tvého volného času. Člověk, který je nevyužitý, je zbytečný!
 10. Jestliže si chceš zachovat zdravý selský rozum, nechávej ho přede dveřmi firmy. Může tam na tebe v tichosti počkat do doby, kdy se budeš vracet domů. Neboj, nikdo si ho nevezme, jelikož většina pracovníků stejně netuší, jakým způsobem ho použít.
 11. Tiskárna s kopírkou postavená co nejdále od tvého pracoviště a přístupná co nejvíce lidem vytváří prostor k vytváření společenských vztahů, zatímco budeš stát frontu na vytištění svých dokumentů. Je to náhradou teambuildingových výjezdních zasedání, čímž firma šetří finanční prostředky. Navíc to prospívá tvému zdraví, člověk by měl denně nachodit několik kilometrů. Buď vděčný za prozíravé vedení.
 12. Nejlepším přítelem účetní je tabulkový procesor. Účetní, která během týdne nevyplní nebo nevytvoří alespoň pět tabulek, nesplňuje parametry účetní a z toho důvodu nesplňuje místní tabulky.
 13. Účetní nikdy nemůže zpychnout, protože každý nový zákon, vyhláška či novela z ní vždy a znovu udělá blbce.
 14. Dospěli-li jste k datům, jež nezapadají do vytyčeného schématu, budou eliminována v rámci statistických chyb a odchylek.
 15. Naši pracovníci jsou slušní. Vyskytují-li se v jejich slovníku jakákoliv sprostá slova a výrazy, byly implementovány našimi dodavateli a odběrateli a jako taková musí být považována za rozšíření know-how. Budou-li tato slova užívána příliš hlasitě, upozorněte dotyčného, že know-how by nemělo opouštět podnik.
 16. Práce, která je hotova na první pokus, je z principu podezřelá a zasluhuje zrevidování. Jestliže je i poté shledána správnou, je třeba prověřit, zda ji vypracovala kompetentní a úředně pověřená osoba.
 17. Nevynadají-li vám denně alespoň tři lidé, je to znamením počínající anebo probíhající chřipkové sezóny, jelikož s nejvyšší pravděpodobností utrpěli ztrátu hlasu. Vězte, že veškerá takto neuskutečněná vynadání se k vám dostanou spolu s návratem hlasu dotyčného. Neplatí v případě, že situace byla řešena e-mailem.
 18. Za všechny informační šumy můžete vždy a výhradně právě vy.
 19. Všechna zde uvedená pravidla jsou podřazená s nejvyšší přísností jednotným konsolidačním pravidlům skupiny.
 20. Jakákoliv informace, jež přesahuje rámec nutných informací k zaúčtování a prokázání vůči majitelům, akcionářům a úřadům, bude v rámci pudu sebezáchovy s okamžitou platností zapomenuta.
 21. Funkce jsou jako metály – nikdy nevíte, kdy vám bude svěřena a kdy ji budete muset vrátit. Jmenované funkce jsou jako akcie – jsou převoditelné a jsou na jméno nebo na doručitele.
 22. Existuje-li složitější způsob, jak něco provést k dosažení stejného výsledku, jsi povinen jej aplikovat.
 23. Pravomoci vedoucích jsou individuální, odpovědnost za jejich rozhodnutí je kolektivní.
 24. Dosáhne –li zaběhnutá metoda maxima své funkčnosti, je na čase ji změnit za novou a nefunkční.
 25. Každý pracovník má své vlastní myšlenky, existuje však jedna, která je všem vlastní. Zní: „Já se na to vy…“ Průběžně se ozývá pokaždé jinde, ale nikdy si ji nemyslí všichni ve stejnou chvíli, čehož důkazem je přetrvávající existence firmy.

 

Káva z Jamaiky

Káva z Jamaiky

Tahle pravidla jsem kdysi sepsala. Původně jich bylo dvanáct, během dvou měsíců se dostalo na 25. Kolegyně tvrdí, že bych je měla zase aktualizovat, ale pro autentičnost je zachovávám raději takto. Takže dva roky staré, ale myslím, že stále platné. Moje rebelství mi tehdy udělalo lehce zle, takže mi jejich další rozesílání mailem bylo zakázáno. Leč vím, že pracovníci mimo účtárnu navrhovali, že by k nim rádi přihodili další svá pravidla. Budou si muset vytvořit vlastní seznam.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Doplňte chybějící číslo. (Fill in missing number.) Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.